Govor, kao sredstvo komunikacije je jako bitan. Roditelji jedva dočekaju da njihovo dete izgovori prve reči, koliko iz sentimentalnih razloga, toliko i iz praktičnih (jer lakše mogu da dođu do problema koje ima dete, da li je gladno, žedno, da li ga nešto boli).

U koliko je tok razvoja nepromenjen i nema kašnjenja, prve smislene reči kojima se dete obraća se javljaju između 9og i 12og meseca. Ukoliko se jave određena odstupanja ona ne moraju značiti zaostajanje ili nadprosečnost deteta. Uticaj sredine ima veoma važnu ulogu u razvoju deteta uopšte, pa tako i u razvoju govora. Naš tim je tu da Vam ukaže na koje načine možete stimulisati taj razvoj i pomoći detetu da izgovori prve reči, a kasnije i obogaćuje svoj rečnik. Takođe, u “Stimulus” centru možete dobiti i preventivne smernice kako stimulisati dete pre nego što dođe do prolongiranog razvoja govora.

U okruženju deteta kakavo je danas, sa obiljem sadržaja jednosmernog karaktera sve je češća pojava da se u razvoju govora javljaju određena odstupanja ili se govor u celini ne javlja kod deteta onda kada se to očekuje. Zbog toga je bitno pristupiti pravovremenoj i adekvatnoj stimulaciji.