U reedukaciji psihomotorike glavni instumenti jesu opažaj i pokret. Pokret je način na koji dete upoznaje i opaža sebe, svet oko sebe i stiče senzomotorna iskustva.

Aktivnosti u reedukaciji psihomotorike delimo prema problemima koje rešavamo i to mogu biti vežbe doživljaja telesne celovitosti, ritmike, imitacije, gnostičke, govora, praksije, orijentacije i mnoge druge. Reedukacija je jedan od centralnih pristupa u tretmanu dece sa emocionalnim problemima tokom razvojnog doba, anksioznosti, razvojnim poremećajem govora, razvojnim disharmonijama, nespecifičnim psihotičnim poremećajima, sa autizmom i Aspergerovim sindromom. Reedukativni metod se još koristi i u psihoterapiji dece.

Naš tim je tu za Vas da različitim testovima dođemo do ključnog problema u razvoju vašeg deteta i primenom metoda reedukacije psihomotorike prevaziđemo te teškoće i unapredimo razvoj vašeg mališana.