Polazak u školu je, svakako, jedna od najdrastičnijih promena u životu svakog deteta. Od tog trenutka deca se susreću sa brojnim obavezama i očekivanjima kojih do tada nije bilo, pred njih se postavljaju zadaci sa kojima do tada, u glavnom, nisu imali prilike da se sretnu.

Ukoliko dete nije spremno za tavku promenu i nije u mogućnosti da se, u kratkom vremenskom periodu, prilagodi istoj, to će se odraziti na postignuća u školi što za sobom povlači i opadanje motivacije za učestvovanje u školskim aktivnostima, povlačenje u sebe i brojne druge manifestacije koje dalje doprinose lošijim školskim postignućima i time se otpočinje začarani krug.

Tim centra „Stimulus“ je tu da se postara da Vaš mališan otpočne svoje školovanje spremno i sa usvojenim svim znanjima i veštinama koje su potrebne kako bi taj proces protekao glatko.
Takođe, dešava se da se određene poteškoće potkradu i bivaju uočene tak kada dete ode na testiranje za polazak u školu, tada se roditeljima predlaže da se polazak u školu odloži. U takvoj situaciji, nezamenljiva je uloga intenzivnog rada sa detetom i primene akdekvatnog oblika tretmana.