Prilikom lošeg raspoloženja, perioda zaljubljivanja, obavljanja nekih poslova, svako ima određenu muziku koja mu prija i pospešuje one emocije koje ga pokreću. Muzikoterapija je metoda koja se koristi zvukom, ne samo muzikom, kako bi se stimulisali određeni nervni centri i kako bi na taj način došlo do poboljšanja razvoja i prevazilaženja određenih teškoća.

Muzikoterapija predstavlja sredstvo komunikacije sa detetom ili grupom. Primenom ove vrste terapije pospešujemo razvoj, izgrađivanje ličnosti, sagledavanje određenih teškoća na jedan zanimljiv i prijatan način, kao i pronalaženje rešenja za iste.

U „Stimulus“ centru muzikoterapija se koristi kako bi se razvio jedan od prijemnika informacija, sluh. Međutim utiče se i na sve ostale sfere. Slušanje odredjenih zvukova pospešuje : kognitivni razvoj i to pažnju, pamćenje, mišljenje, zaključivanje, maštu i stvaralaštvo, razvoj emocija koje se ispoljavaju kroz crtanje, priču, pesme, razvoj socijalnih veština gde se koristi kao terapija u odnosu sa drugom decom i to kroz igru, motorika gde se usaglašava ritam, koordinacija, opuštanje tonusa mišića, ali i pospešuje izvođenje samih pokreta iz malih i velikih zglobova.

Izbor melodije ili zvukova kojim se vodi tretman se razlikuje i zavisi od pojedinaca, njegovih sklonosti, želja, emocionog, mentalnog stanja, teškoća i potencijala. Muzikoterapijom se koristimo kako bi ojačali potencijale pojedinca, njegove jake strane koristili za prevazilaženje blokada, prepreka i izvukli maksimum razvoja.