Danas, u svetu moderne tehnologije, informacije pristižu sa svih strana, ali je jako bitno proveriti tačnost tih informacija naročito kada je upitanju dete. U našem centru postoje radionice koje roditeljima pružaju informacije i uvid u stanje deteta i odnose sa njim, na osnovu višegodišnjeg rada. Na odnosu sa detetom se uvek može raditi i on se može unapređivati. Deca uče kroz igru i imitaciju,svoje idole i uzore, najpre, pronalaze u svojim roditeljima. Iskoristite te momente i pružite svom detetu najbolje.

Na koji način pristupiti igri sa detetom, koje su edukativne igračke adekvatne u odnosu na uzrast deteta i koja im je namena pri korišćenju, kako iskoristiti sve potincijale sredine u korist svog deteta i izvući maksimum, koje su faze razvoja i na koji način ih slediti da ne bi došlo do preskakanja razvojnih faza, koje su negativne strane preskakanja faza razvoja ili  kašnjenja. Na sva pitanja biće vam pruženi odgovori potkrepljeni primerima od strane naših stručnjaka.