Pažnja i misli roditelja, od onoga trenutka kada to postanu, usmereni su prevashodno ka detetu. Razvojno edukativni centar „Stimulus“, roditeljima koji posvećuju pažnju svom detetu i žele da njegovo vreme ispune zanimljivim i poučnim sadržajem, nudi usluge edukativnih i kreativnih radionica.

Na ovim radinicama naš tim zajedno sa mališanima obrađuje razne teme kroz koje deca uče svakojake zanimljivosti, a sva aktivnost se odvija kroz pažljivo osmišljen proces usmeren na stimulaciju razvoja deteta u svim sferama: motorike, kognitivnicije, socijalizacije, emocionalnog razvoja, percepcije i govora.

Svaka od aktivnosti koje se oraganizuju je pripremljena u odnosu na uzrast deteta, na taj način se, takođe, formiraju i grupe za rad. Pored toga pojedinačne aktivnosti u okviru svake radionice prilagođavaju se individualnim karakteristikama, željama, afinitetima i potrebama svakog deteta.