Tabula rasa ili neispisana tabla je latinski prevod Aristotelovskog izraza iz spisa O duši kojim se označava elementarno ili animalno stanje duše kad još ništa na njoj nije ispisano. Tabula rasa u izvesnim pedagoškim i psihološkim teorijama pristupa razvoju ličnosti stavom po kojem se čovek rađa potpuno „prazan“, pa se sve što poseduje stiče isključivo iskustvom i vaspitanjem, odnosno socijalizacijom.

Ako iz ovog ugla posmatramo rast i razvoj deteta, postaje potpuno jasno da što više iskustava ponudimo i omogućimo detetu njegov razvoj će biti bogatiji i brži.

Deca su po prirodi radoznala i aktivna, vole da istražuju i upoznaju svet oko sebe, ali ona, takođe, na taj način usvajaju nove sadržaje i stiču znanja. Ceo taj proces se u najranijem uzrastu prvenstveno zasniva na senzomotornim iskustvima. Još dok je u majčinom stomaku, beba oseća pomeranje plodove vode, čuje šumove, otkucaje majčinog srca i njen glas, ali i pravi pokrete. Zbog toga se uznemireno dete obično umiri kada se nežno ljulja, kada mu se majka obraća, ili kada čuje ili oseti ono što ga podseća na ta najranija iskustva jer to je ono što je detetu poznato, što je prošlo kroz njegovo iskustvo i, možemo reći, ono što je dete naučilo.

Najbolji način da podstičemo i usmeravamo razvoj je da detutu nudimo obilje sadržaja na osnovu kojih će bogatiti svoje iskustvo i sticati nova zanja. Ali je podjednako važno i da ti sadržaji budu u skladu sa uzrastom deteta.

Nekoliko jednostavnih smernica

Od rođenja do trećeg meseca života bebi su dostupni oni sadržaji koje joj Vi ponudite. Usmerite aktivnosti na one koje uključuju vid, sluh, pokret i dodir. Koristite slike i igračke koje su crno bele ili imaju izražen kontrast jer to je ono što beba u ovom uzrastu najbolje percipira. Slušajte muziku sa bebom, i još važnije pevajte Vašoj bebi, na taj način negujete socio-emocionalni odnos sa bebom i podstičete auditivnu percepciju. Pravite nežne pokrete rukama i nogama sa Vašom bebom (kružne pokrete, pokrete savijanja i opružanja), time se povećava amplituda pokreta, reguliše se mišićni tonus (napetost mišića) i dete usvaja nove obrasce pokreta. Masirajte bebu nežnim pokretima, vodeći računa da pritisak koji primenjujete ne bude ni previše blag ni previše jak, tako će se beba relaksirati a ujedno ćete produbljivati svoj socio-emocionalni odnos sa njom kinestetičkim putem. Kod beba koje imaju grčeve masaža je odličan način da se ublaži i otkloni bol.

Od četvrdog i petog meseca beba počinje da se okreće sa leđa na stomak, menja svoj položaj radi praćenja okoline i pruža ruke ka predmetu koji želi da uzme. U šestom mesecu se okreće sa stomaka na leđa, dohvata predmet svim prstima, premešta igračke iz ruke u ruku, sa posebnom pažnjom ispituje predmete, igračke stavlja u usta i baca na pod, sama vuče u sedeći položaj, ritmički niže slogove (da-da-da ili ga-ga-ga). Zato je okružite sadržajima (igračkama) koji će joj biti zanimljivi, obezbedite prostor na kome će moći nesmetano i bezbedno da se prevrće i okreće. Svaku aktivnost sa detetom pratite govorom jer se na taj način stvara baza za razvoj govorno-jezičkih sposobnosti.

Od sedmog meseca do kraja prve godine dete sve pažljivije ispituje predmete u svojoj okolini, na taj način razvija fine motoričke sposobnosti ali i pažnja i perceptivne sposobnosti se produbljuju, zato je važno da detetu ponudite obilje predmeta različitih oblika, boja, veličina, ali i tekstura. Kada baci igračku prati je pogledom dok pada što predstavlja početak uspostavljanja koordinacije oko ruka. U ovom periodu sve više dobija na važnosti podloga na kojoj dete provodi vreme. Bilo bi dobro da što više vremena provodi na čistoj prostirci koja se nalazi na podu jer na takvoj podlozi dete ima prostor i podršku koja mu je potrebna za uspostavljanje grubih motoričkih sposobnosti kao što su podizanje u četvoronožni položaj, sedenje i puzanje koje na kraju vode ka uspravljanju u stojeći položaj i prohodavanju, a kada sve to savlada vaše dete će početi da istražuje svet još aktivnije i na potpuno nov način.

2 Replies to “Iskustvo kao put učenja u najranijem uzrastu”

Leave a Reply

Your email address will not be published.